Kołobrzeg będzie zasilać miejskie wodociąg energią z fotowoltaiki!

W Kołobrzegu uruchomiono instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 188,5 kW. Panele fotowoltaiczne zamontowano na terenach należących do spółki wodociągowej zarówno na gruncie jak i dachach obiektów należących do MWiK.

Inwestycję zrealizowano na terenie Ujęcia Wody Bogucino należącego do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu.

Na instalację składa się 106 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 26,5 kW, które zamontowano na dachu, a także 648 paneli PV o łącznej mocy 162 kW, zamontowanych na gruncie.

Firma Opeus Energia odpowiadała za wykonanie instalacji, zastosowano w niej system ograniczania mocy falowników który zabezpiecza przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej.

Instalacja fotowoltaiczna, będzie produkować energię dla obiektów kołobrzeskiego MWiK.

Zakłada się, że roczna produkcja energii wyniesie 179 MWh, co stanowi 16% zapotrzebowania na energię generowanego przez obiekty Ujęcia Wody Bogucice.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 865,5 tys. zł netto. 75% kosztów kwalifikowanych pokryła unijna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, działanie 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią.