Outsourcing projektowy

DLA TYCH CO NA DACHU

Zwiększ efektywność działu sprzedażowego

Wizualizacja gotowa jeszcze podczas wizji lokalnej - do 30 min. od przesłania danych

Aplikacja na urządzenia mobilne dla handlowców w terenie

Projekty graficzne rozłożenia modułów PV - załącznik do oferty dla klienta

Listy materiałowe

Pełny raport PVSOL - załącznik do umowy dla klienta

Schemat elektryczny i paczka dokumentów zgłoszeniowych

Uzgodnienia ppoż dla instalacji powyżej 6,5 kW (kWp)