Instrukcja składania podpisu elektronicznego - podpis zaufany

Podpisy elektroniczne można złożyć jako :
 
a)  podpis zaufany (epuap - najprostszy wariant - wystarczy konto w banku):
(uwaga - po podpisaniu, należy pobrać plik przed opuszczeniem strony)
 
instrukcja:
- po przejściu na powyższą stronę wybieramy plik do podpisu z dysku i po załadowaniu klikamy zielony przycisk "Podpisz"
- logujemy się przez system "Profil Zaufany" lub inną metodą
- po zalogowaniu się do PZ nie klikamy "Podpisz podpisem zaufanym", który to przycisk mamy na górze strony, tylko scrollujemy do dołu strony :
- na dole strony widzimy załadowaną pierwszą stronę dokumentu wraz z ramką "Podpis Zaufany" w prawym górnym rogu => jest to swego rodzaju pieczęć / wizualizacja podpisu zaufanego :
- nam zależy jednak, żeby ta wizualizacja naszego podpisu nie znajdowała się w prawym górnym rogu (gdyż zostanie przykryta przez pieczęcie kolejnych osób) tylko w wyznaczonym do tego miejscu
-  w tym celu klikamy myszką, w wybranym miejscu => przykładowo obok naszego nazwiska tam gdzie wpisano tekst "podpisano elektronicznie" => zobaczymy, że pieczęć naszego podpisu przeskoczy w tamto miejsce:
=> dopiero wtedy po wybraniu miejsca na pieczęć naszego podpisu klikamy przycisk "Podpisz podpisem zaufanym" i kończymy procedurę podpisu
 
UWAGA:
 
Po podpisaniu dokumentu należy go pobrać, przed opuszczeniem strony.