schematy elektryczne do zgłoszeń ZM i warunków przyłączeniowych WP

Niezbędne dane do opracowania schematów elektrycznych instalacji PV. Dane, które nie zostaną podane będą interpretowane na zasadzie "w gestii projektanta". W przypadku instalacji istniejących trzeba podać wszystkie informacje pozwalające na odwzorowanie ich na schemacie:

-moc i model oraz producent modułów
-moc i model oraz producent falownika
-liczba stringów i modułów na string (rozpiska dla całej instalacji) => nie dotyczy sytuacji, gdy to my projektujemy rozłożenie i podział na łańcuchy
-typ, przekrój i długość zastosowanych przewodów DC (tylko dla istniejących instalacji lub gdy jest wskazanie na zastosowanie konkretnego przekroju)
-typ SPD DC
-typ, przekrój i długość przewodu zasilającego AC od falownika do miejsca wpięcia
-rodzaj zastosowanego zabezpieczenia falownika
-typ SPD AC
-przekrój przewodu LgY
-miejsce wpięcia instalacji
-typ zabezpieczenia w RG
-rodzaj przyłącza (napowietrzne / ziemne - kablowe)
-miejsce zainstalowania licznika energii
-wielkość zabezpieczenia przelicznikowego
-czy zastosowano PWP