Wnioski o dotację Grant OZE

O grant OZE może się ubiegać inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego.
Grant OZE wyliczany jest w odniesieniu do kosztów netto przedsięwzięcia OZE tzn. dotacja wynosi 50% kosztów netto przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest:
- zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii np. instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła, kolektory słoneczne
Lub - modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.

Warunki:
- przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
- wymagana dokumentacja projektowa instalacji – podpisana przez projektanta i rzeczoznawcę PPOŻ* - wymagany kosztorys instalacji wraz z cenami jednostkowymi za dany element (nie może być jedna cena na końcu za całość)
- w przypadku montażu pomp ciepła wymagane OZC lub Audyt do doboru pompy ciepła i obliczenia zapotrzebowania na energię końcową przed i po wymianie źródła ciepła
- dokumentacja: Analiza ryzyka wynikających ze zmian klimatu – dokumentacja przetrzymywana przez okres 5 lat – przygotowujemy my w ramach wniosku
- dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora
- gwarancja wykonawcy na okres min. 5 lat
- leasing instalacji nie jest możliwy w przypadku udziału w Grancie OZE
- grant OZE udzielany jest jako pomoc de mininis, jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność
- Jeśli wspólnota posiada kilka budynków na których chce montować instalację OZE, to na każdy budynek składamy osobny wniosek i dokumentację

Wymagania dodatkowe:
Obowiązek informacyjny – plakat informacyjny A3, naklejki na urządzeniach
Składane są dwa wnioski:
- Wniosek o przyznanie grantu OZE – rozpatrywany do 30 dni roboczych
- Wniosek o wypłatę grantu OZE, oba wnioski są w cenie naszej usługi

Grant OZE wypłacany jest wyłącznie na konto wspólnoty po opłaceniu wszystkich faktur.

*Uwagi odnośnie projektu:

Aktualnie BGK wymaga projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ppoż. Sam schemat nie przejdzie. Żeby zrobić projekt dla instalacji PV trzeba wysłać dane wg. poniższej instrukcji i jest on liczony dodatkowo wg. cennika dla uzgodnień ppoż.

To jest instrukcja dla standardowych projektów pod uzgodnienie ppoż i w kontekście projektów do BGK może być zbyt szczegółowa bo np. obejmuje trasę kablową DC na rysunku: plan instalacji

Jeśli mamy etap, że jeszcze nie wiadomo gdzie tak naprawdę będzie falownik, to najlepiej go zlokalizować po prostu gdzieś na zewnątrz obiektu (np. dachu) i wtedy robimy projekt w wariancie bez automatycznych rozłączników DC. Jeśli natomiast wiadomo, że będzie on w środku, to można pokazać go na rysunku "gdzieś" na poziomie zero i wpisać miejsce montażu falownika: rozdzielnia główna itp. a klienta uświadomić, że jest to lokalizacja wstępna i zostanie ustalona na późniejszym etapie.

Wtedy też należy wpisać w uwagach, że na razie robimy projekt tylko do uzgodnienia do Grantu OZE, bez produkcji tablic i zaktualizować to pomontażowo => dojdzie wtedy koszt 50 netto (aktualizacja z tablicami to 150 netto).

Do zlecenia na wniosek o Grant OZE załączamy dodatkowo 4 pliki:

a) arkusz danych ppoż (kliknij link aby pobrać na dysk komputera, uzupełnij i odeślij)

b1) plan instalacji: na falowniku łańcuchowym: (offline: pobierz dla: Microsoft Office lub Libre/Open Office , online: Google, uzupełnij i odeślij)  lub

b2) plan instalacji: na mikrofalownikach: (offline: pobierz dla: Microsoft Office lub Libre/Open Office , online: Google, uzupełnij i odeślij)

c) karty katalogowe: modułów, falownika, magazynu energii (jeśli dotyczy), inne załączniki do ujęcia w opracowaniu

Aktualnie BGK przyjmuje wnioski wyłącznie w formie papierowej w zakresie usługi przygotujemy:

  • wniosek w wersji do wydruku własnego i podpisania przez Wnioskodawcę
  • projekt w wersji wydrukowanej przez nas z odręcznym podpisem rzeczoznawcy z wysyłką kurierem do instalatora => projekt ten musi dodatkowo podpisać instalator i przekazać Wnioskodawcy

Prosument lokatorski

Projekty instalacji OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mogą być rozliczane na trochę innych zasadach niż pozostałe instalacje w netbillingu. Różnica polega na tym, że wspólnota może mieć zużycia własnego np. 10 MWh a wybudować może instalację 50 kWp i produkować 50 MWh rocznie. Całość produkcji (oprócz autokonsumpcji) jest sprzedawana do sieci (po stawkach godzinowych więc warto do projektu dodawać duży akumulator) a następnie za uzyskane pieniędze (wpłata na konto od OSD) podmiot może opłacać wszystkie swoje koszty statutowe (prąd, ogrzewanie, administracja, fundusz remontowy itd.).

Oznacza to, że w przedmiotowych projektach jest sens wykonywać instalacje znacznie przekraczające potrzeby własne cześci wspólnych Wnioskodawcy. Jednocześnie nie jest to formuła na rozliczanie zużycia prądu poszczególnych mieszkańców współdzielni / wspólnoty.