Szybki rozwój firm w sektorze PV

Według wyników badania rynku fotowoltaicznego przeprowadzonego przez Instytut Energetyki Odnawialnej w 2007 roku na krajowym rynku fotowoltaiki funkcjonowało zaledwie 6 firm. Z aktualnych danych IEO wynika, że w Polsce działa już około 225 firm z sektora PV.
Według danych z 2013 roku IEO, w Polsce zostało sprzedanych 20 400 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy około 5,1 MWp. Część z nich już zainstalowano i oddano do użytku. W I kwartale 2014 roku powstało 2,4 MWp nowych instalacji PV. Około 85 proc. z nich to instalacje typu on-grid. Obecnie łączna moc instalacji PV wynosi 6,6 MWp, podczas gdy na koniec 2013 roku łączna moc wynosiła 4,2 MWp.
Z danych IEO wynika, że 80% wszystkich sprzedanych modułów fotowoltaicznych na krajowym rynku pochodzi z importu. W 2013 roku dominujący udział miały moduły niemieckie, natomiast spadł odsetek modułów pochodzących z Chin i innych krajów azjatyckich. Należy podkreślić umocnienie się pozycji krajowych producentów na rynku modułów PV. Świadczy to o spełnianiu przez polskie moduły wszystkich norm jakości i konkurencyjnej cenie tych urządzeń.
Według danych IEO przedsiębiorstwa spodziewają się w 2014 roku całkowitej sprzedaży na poziomie około 50 MWp. Prawdopodobnie około 85% całkowitego wolumenu sprzedaży będą stanowiły elektrownie typu on-grid.
Sumaryczny potencjał produkcyjny 14 polskich fabryk modułów szacowany jest na poziomie 600MW/rok, co oznacza możliwość produkcji około 2,4 mln modułów rocznie.

Położenie

Bema 159
87-720 Ciechocinek
Polska