Referencje

Nasze referencje eksperckie. Jako specjalistyczne biuro projektowe posiadamy doświadczenie i referencje obejmujące kompetencje technologiczne, prawno - administracyjne oraz szczególne dla dotacji z programów RPO oraz PROW.

Zobacz również nasze usługi z zakresu analiz eksperckich !

Pozytywny raport pokontrolny prowadzonego projektu RPO Studium wykonalności, wniosek o dotację z RPO WD 3.1c Studium wykonalności, wniosek o dotację z RPO WD 3.1c Studium wykonalności, wniosek o dotację z RPO WD 3.1c Studium wykonalności, wniosek o dotację z RPO WD 3.1c Oczyszczalnia ścieków Żórawina - pozyskane dofinansowane: 843 tys. zł OŚ Żórawina - PFU, studium wykonalności, wniosek o dotację z RPO WD 3.1a Dokumentacja projektowa, dotacja z programu PROW 3.2.1 Dokumentacja projektowa, dotacja z programu PROW 3.2.1 Ekspertyza i projekty dla Departamentu kontroli projektów Projekty technologiczne mikroinstalacji dla oczyszczalni ścieków, Stacji Uzdatniania, Szkoły Dokumentacja projektowa, oczyszczalnia ścieków i stacje uzdatniania wody Dokumentacja projektowa, dotacja z programu PROW 3.2.1 Projekt farmy PV o mocy 2 MWp Ekspertyza projektowa - farma fotowoltaiczna 6,7 MWp Projekty farm 1MW i 2MW oraz systemów dachowych Ekspertyza projektowa - 61 kWp na dachu Rekomendacja szkoleniowa SEP Zamość Projekt mikroinstalacji - 12 kWp Ekspertyza projektowa - farma fotowoltaiczna 1,2 MWp
Certyfikat UDT Instalatora OZE - systemy fotowoltaiczne Kwalifikacje elektryczne E1 - dozór i eksploatacja Szkolenie z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej - DEHN Certyfikowany Instalator SolarEdge Szkolenie projektowe u producenta falowników - SMA Ekspert Funduszy UE woj. mazowieckie Szkolenie z systemów z akumulatorami u producenta falowników Szkolenie z budowy, działania i konfiguracji falowników - SMA Szkolenie z pomp ciepła - Buderus / Bosh Szkolenie z systemu montażowego - Schletter Szkolenie u producenta modułów fotowoltaicznych - Winaico Kurs zawodowy z zakresu montażu instalacji PV Kurs zawodowy z zakresu montażu instalacji PV