Ogłoszony przetarg na budowę farmy PV w formule PPP w powiecie przasnyskim

Powiat przasnyski ogłosił postępowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę farmy fotowoltaicznej. Planowana moc jaką może osiągnąć to 20 MW.

Powiat przasnyski chce zbudować farmę fotowoltaiczną w gminie Chorzele. Inwestycja zostanie podzielona na trzy lokalizacje na terenach o łącznej powierzchni ok. 42 ha.

Partner prywatny będzie zobligowany m.in. do budowy instalacji, uzyskania warunków przyłączenia do sieci i zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, sfinansowanie przedsięwzięcia oraz utrzymania i zarządzania farmą fotowoltaiczną. Termin składania ofert minął 11 maja br.

Budowa farmy PV w powiecie przasnyskim ma na celu wykorzystanie potencjału źródeł energii odnawialnej powiatu przasnyskiego i wzrost bezpieczeństwa energetycznego tego powiatu.