Na terenie parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko powstanie naziemna farma fotowoltaiczna.

Na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko będącego podstrefą mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie naziemna farma fotowoltaiczna, która będzie produkować energię na potrzeby działających w nim przedsiębiorstw.

Na terenie parku powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW. Władze powiatu rzeszowskiego szacują, że przychody z funkcjonowania farmy fotowoltaicznej wyniosą od 800 tys. zł do 1 mln zł rocznie, a dzięki jej funkcjonowaniu zakłady pracujące na terenie strefy otrzymają tańszą energię.

Cały budżet projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko wynosi prawie 80 mln zł, z czego 53,2 mln zł stanowi unijne dofinansowanie z programu Rozwój Polski Wschodniej.