Farma fotowoltaiczna MPWiK w Zduńskiej Woli

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli zainwestuje w budowę naziemnej instalacji fotowoltaicznej, która powstanie na działce przy oczyszczalni ścieków w Tymienicach. 

Moc instalacji PV, która powstanie na obszarze 0,8 ha, wyniesie 356 kW. Produkowana przez nią energia ma zaopatrywać infrastrukturę oczyszczalni. Na jej terenie działa już instalacja biogazowa, która również produkuje energię na własne potrzeby oczyszczalni generując znaczące oszczędności energii niezakupionej z sieci. 

- W tej chwili już widzimy, jakie są efekty wynikające z pracy agregata na biogazie, po prostu kupujemy znacznie mniej energii elektrycznej. Teraz będziemy kupować jeszcze mniej energii, ponieważ większą część tej energii, którą będziemy wytwarzać, będziemy wykorzystywać sami. Ja oceniam, że w skali roku mogą to być oszczędności rzędu 70 tysięcy złotych. Mówimy o samej baterii fotowoltaicznej - mówi na łamach portalu ezdunska.pl Jerzy Niziałek, dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych MPWiK w Zduńskiej Woli. 

MPWiK szacuje, że ogniwa fotowoltaiczne dostarczą około 10-15 proc. energii wykorzystywanej przez Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Tymienicach. Biogaz zaspokaja natomiast około 30 proc. zapotrzebowania oczyszczalni na prąd.

Farma fotowoltaiczna w Tymienicach ma kosztować blisko 3,5 mln zł. Inwestycja powstanie przy udziale dotacji z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" przyznanej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach rozszerzenia realizowanego przez MPWiK w Zduńskiej Woli projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zduńska Wola – faza I”.

Uruchomienie farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Tymienicach ma nastąpić w październiku 2015 r.