Farma fotowoltaiczna na wysypisku ?

W  Ustroniu Morskim ruszyły przygotowania do budowy farmy fotowoltaicznej, która powstanie na zrekultywowanych terenach po wysypisku śmieci.

Nie czynne wysypiska śmieci są dla gmin problemem gdyż przez 50 lat od zamknięcia śmietnisk teren powinien zostać niezabudowany. Jeśli jednak grunt zostanie odpowiednio przygotowany, zasypany i zostaną spełnione wymogi bezpieczeństwa, dawne wysypisko śmieci można rekultywować.

Jednym rozsądnym pomysłem na rekultywację i wykorzystanie terenów powysypiskowych, jest budowa farmy fotowoltaicznej. Wysypisko w Ustroniu Morskim zostało już odpowiednio przygotowane. Na plac budowy o powierzchni 15,500 m2 wjechało blisko 2 tys. ciężarówek z ok. 17 tys. tonami ziemi i gliny. Ukończono wałowanie śmieci, ułożono system odgazowania i odwodnienia oraz zostały nasypane i zabezpieczone odpowiednie warstwy ekranowe i wzmacniające.

Kolejnym krokiem jest ułożenie płyt betonowych pod konstrukcje fotowoltaiczne oraz tras kablowych. Następnie teren zostanie wyrównany, zasiany trawą i ozdobiony krzewami. Do zakończenia projektu pozostanie wykonanie oświetlenia, montaż specjalnej konstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz samych paneli.

W pierwszym etapie rekultywacji wysypiska w Ustroniu Morskim powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MWp.

Energia produkowana na farmie będzie o mocy 1 MWp i będzie zasilać obiekty gminne, a władze Ustronia Morskiego szacują, że wydatki gminy za prąd mogą spaść nawet o 80-90%.

Farmą fotowoltaiczną będzie zarządzać spółka Gminna Energia Ustronie Morskie, w której gmina Ustronie Morskie będzie jedynym udziałowcem. Wójt gminy Ustronie Morskie deklaruje, że w przyszłości chciałby wykorzystać pod fotowoltaikę całą dostępną powierzchnię wysypiska, czyli 8 ha. W takim wypadku farmę PV można by rozbudować nawet do około 4 MWp.

Szacowany koszt inwestycji to 9,32 mln zł, z czego 3 mln zł pochłonie sama rekultywacja terenu. Gmina Ustronie Morskie na budowę farmy fotowoltaicznej pozyskała unijną dotację w wysokości 2,64 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Reszta środków będzie pochodzić z budżetu gminy.