Projekty ARiMR

Wytyczne w zakresie zlecania projektów dla dotacji dla rolników z ARiMR :

1. Informacje jakich potrzebujemy:
- nazwa gospodarstwa,
- adres instalacji (wskazanie budynku),
- roczne zużycie energii (plus dokument z którego wynika moc umowna),
- wybrane komponenty - moduły/falownik/magazyn,
- czy instalacja będzie wpięta pod jeden licznik - dla gospodarstwa rolnego oraz budynku mieszkalnego / czy istnieją osobne liczniki i całość instalacji pv idzie na gospodarstwo rolne,
- jeśli planowany jest montaż pompy ciepła należy dołączyć kartę katalogową pompy, oznaczenie modelowe oraz wyliczenie jej zapotrzebowania energetycznego lub raport ze strony https://cieplo.app

przyjmowanie zleceń: do piątku 24.02.2023 (godz. 17:00)
czas realizacji: do poniedziałku 27.02.2023 => projekty wysłane po godz. 17:00 dn. 24.02.2023 : brak gwarancji dostarczenia do poniedziałku
mapa zasadnicza: zlecenia bez map nie mają gwarancji, że uda się mapę pozyskać. Będą one wysyłane bez mapy => zostanie ona dosłana w trybie uzupełnień już w marca

2. ogólne wytyczne:

https://www.gov.pl/web/arimr/zielona-energia-nabor-31-stycznia---1-marca-2023-r

    Instalacja fotowoltaiczna może znajdować się na dachach budynków nie zawierających azbestu lub na gruncie rolnym zabudowanym;
    Na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie moc nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie
    Całkowita moc urządzeń do produkcji energii w gospodarstwie nie przekroczy 50 kW.
    Magazyn energii - o pojemności wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh) nie mniejszej niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej modułów fotowoltaicznych wyrażonej w kilowatach (kW) i przelicznika wynoszącego 0,5.
    sprawność modułów powyżej 21,0% (ze względu na punkty) => sprawdź kompatybilność prądową falownika i modułów !

3. koszt projektu:
a) wizualizacja rozłożenia wg. mocy : www.solwis.pl/cennik (od 50 netto do 10 kWp do 150 netto dla 50 kWp)
b) pvsol ze schematem i analizą doboru urządzeń : 110 netto
c) mapa zasadnicza: ~50-150 zł netto w zależności od wielkości działki + 50 zł netto za pozyskanie mapy
d) naniesienie instalacji na mapie zasadniczej: 200 zł netto

dopłata do zleceń przesłanych po 22.02.2023: + 150 netto

Zgodnie z wytycznymi projekt jest podpisywany przez osobę z certyfikatem UDT OZE PV : Jakub Wiśniewski.

4. przesyłanie zleceń:

Menu: Projektowanie => Zleć Projekt:

www.solwis.pl/zamow/projekt