W województwie lubelskim powstanie farma fotowoltaiczna

W Woli Uhurskiej położonej na lubelszczyźnie powstanie naziemna farma PV. Gmina, która jednocześnie jest inwestorem, wybrała już wykonawcę projektu. Produkcja energii z elektrowni ma ruszyć w przyszłym miesiącu. 
Farma PV w Woli Uhurskiej składać się będzie z modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5 MW. Projekt zakłada również budowę stacji transformatorowej 15kV oraz przyłącza SN do punktu rozdziału urządzeń OSD, ogrodzenia terenu, a także instalacji monitoringu i oświetlenia. 
Elektrownia PV powstanie na gruntach należącego do gminy Przedsiębiorstwa Usługowo-Wytwórczego Sp. z o.o., które będzie także jej operatorem. Sprzedaż wyprodukowanej energii ma ruszyć we wrześniu 2014.
Całkowity koszt inwestycji to ponad 2,96 mln zł brutto. Zwycięzcą przetargu została firma Opeus z Płocka, która złożyła najniższą ofertę. Wartość najdroższej oferty złożonej w przetargu wyniosła ponad 4,41 mln zł. 
Inwestycja w Woli Uhurskiej zostanie zrealizowana z udziałem unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
 

źródło: gramwzielone.pl

Położenie

Krajewice 22G
63-800 Gostyń
Polska