Farma PV na lotnisku w Bydgoszczy

Port Lotniczy w Bydgoszczy chce przeznaczyć część posiadanego terenu pod farmę fotowoltaiczną o mocy aż 25 MW. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce.

Zaplanowana w Planie Generalnym dla Portu Lotniczego Bydgoszcz budowa farmy PV pozwoli wykorzystać 50 ha niezagospodarowanych obecnie terenów lotniska. Planowana instalacja będzie miała moc 25 MW, a roczna produkcja energii elektrycznej może wynieść 21250 MWh, czyli tyle, ile średnio zużywa około 7000 gospodarstw domowych.

Jest to pierwsza tego typu instalacja w Polsce, podobne instalacje działają już w Europie, np: o mocy 14 MW na lotnisku Weeze (Niemcy) oraz o mocy 8 MW na lotnisku w Atenach (Grecja).

- Podstawową działalnością Portu Lotniczego w Bydgoszczy jest obsługa ruchu lotniczego. Jednak planowana inwestycja OZE pozwoli nam wykorzystać potencjał posiadanych terenów, które nie mogą być inaczej zagospodarowane ze względu na ograniczenia wynikające z funkcjonowania lotniska. Nie bez znaczenia są oczywiście potencjalne przychody, jakie wiążą się z produkcją energii elektrycznej ze słońca - powiedział Tomasz Moraczewski, prezes Zarządu Portu Lotniczego w Bydgoszczy.

Szacuje się, że planowana inwestycja zapewni roczny przychód dla inwestora na poziomie nawet 21 mln zł. Dodatkowo pozwoli ograniczyć ilość emitowanego do atmosfery CO2 o nawet 17.255 mln ton rocznie.

- Planowana inwestycja w farmę fotowoltaiczną jest zgodna z planami naszego województwa w zakresie rozwoju OZE. W kontekście regionalnym wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa energetycznego zapewniając nowe, stabilne i w 100 proc. ekologiczne źródło energii. W kontekście krajowym wpisuje się w politykę energetyczną kraju. Należy pamiętać, że Polska zobowiązała się wobec UE, że do 2020 roku aż 15 proc. wytwarzanej w kraju energii będzie pochodziła właśnie ze źródeł OZE – dodaje Edward Hartwich, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie inwestycje w farmy fotowoltaiczne są jednym z najbardziej perspektywicznych rodzajów instalacji OZE Polsce. Niewątpliwą zaletą jest to, że pozwalają na wykorzystanie nieużytków do wytwarzania energii elektrycznej, jednocześnie nie oddziałując w żaden negatywny sposób na otoczenie.