Kolejna farma fotowoltaiczna w Warmińsko-Mazurskim

Pod koniec czerwca br. w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie zawarto kolejną umowę o dofinansowanie inwestycji związanej z budową farmy fotowoltaicznej w Jedwabnem.
Instalacja o mocy 0,67 MW powstanie na działce o powierzchni około 0,5 hektara. Farma składać się będzie z 2640 modułów fotowoltaicznych. Inwestorem jest spółka Fotowoltaika Jedwabne. Realizacja inwestycji będzie kosztowała w sumie ponad 4,25 milionów złotych, przy 40% dofinansowaniu z funduszy europejskich. Planowane zakończenie budowy – pierwszy kwartał 2015 roku.
Podobna inwestycja o mocy 0,63 MW powstała również w Wesołówku. Projekt w Wesołówku dostał dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie jeszcze w 2013 roku. Budowa farmy kosztowała ponad 4,18 mln zł, z czego 1,7 mln zł pozyskano z środków unijnych.

Położenie

Kilińskiego 16
63-400 Ostrów Wlkp
Polska