W Tymbarku powstaje farma PV

Pod koniec marca ruszył projekt „Wytwarzane energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej na terenie Tymbark – MWS w Tymbarku”. Firma przystąpiła do prac rekultywacji terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków. W jej miejscu powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 997 kWp.

Podjęto decyzję o budowie farmy fotowoltaicznej, aby produkować energię na potrzeby własne, a energia elektryczna będzie zużywana w zakładzie spółki. Natomiast nadwyżki będą odprowadzane do sieci. Aby uzyskać moc 997 KWp zainstalowanych zostanie 3836 paneli po 260 W. Wartość projektu to 7,29 mln zł, a wysokość unijnej dotacji to 2,96 mln zł.

Zakres zamówienia obejmuje budowę kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami i obiektami towarzyszącymi w trybie „pod-klucz”. Zostanie wykonana rozbiórka wszystkich obiektów znajdujących się na terenie działek, usunięcie drzew, wyplantowanie terenu działek, wykonanie utwardzonej warstwy wierzchniej na terenie farmy, wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz montaż paneli fotowoltaicznych na stelażu wraz z instalacją elektryczną i sterowniczą.

Do zadań firmy należeć również będzie budowa pozostałych obiektów na terenie oczyszczalni, wykonanie wszystkich inwestycji towarzyszących, w tym zagospodarowanie terenu budowy, wykonanie instalacji alarmowej, monitoringu i wizualizacji całości pracy systemu, rozruch kompletnej instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie obiektu do eksploatacji.

Budowa ruszyła 30 marca br. Rekultywacja starej oczyszczalni ścieków to nie pierwsza inwestycja w Polsce pozwalająca zagospodarować nieużytkowane obszary. Zamknięte tereny po byłych oczyszczalniach czy nawet wysypiskach śmieci można ponownie przeznaczyć do użytku, decydując się na proekologiczne rozwiązania.

Przykładem jest pierwsza w Polsce farma fotowoltaiczna budowana na byłym śmietnisku w gminie Ustronie Morskie. Gmina zdecydowała się na budowę farmy o mocy 1 MW, będącej w stanie zasilić ok. 200 gospodarstw jednorodzinnych, a wydatki gminy na prąd mogą spaść nawet o 80-90 proc.