EBOR zainwestuje 500-600 mln euro rocznie w Polsce

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju może w najbliższych latach przeznaczać 500-600 mln euro rocznie na inwestycje w Polsce, głównie w odnawialne źródła energii.

"W nadchodzących latach chcemy inwestować 500-600 mln euro rocznie. Ten poziom może zostać przekroczony, jeśli znajdziemy projekty, które odpowiadają naszemu profilowi" – powiedział Grzegorz Zieliński, nowy dyrektor EBOiR na Polskę

Dodał, że jednym z priorytetów EBOiR jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w Polsce. Celem Polskiego Rządu jest uzyskanie co najmniej 15%. udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.  

EBOiR szacował wcześniej, że zainstalowane w Polsce moce OZE będą wzrastać o 500-1000 MW rocznie. Według informacji z Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że pod koniec ubiegłego roku moc zainstalowana OZE w Polsce wynosiła 5511 MW (wzrosła o 1095 MW w stosunku do poprzedniego roku).

 

źródło: forsal.pl

Komentarz Photonlab: Dodatkowo w EBOiR kredytobiorca może uzyskać linie kredytowa z kilkunasto procentowym umorzeniem kapitału i atrakcyjnym oprocentowaniem. Kredyty z EBOiR nie stanowią pomocy publicznej. Można z nich finansować urządzenie używane (np. wiatraki, moduły i falowniki z rynku wtórnego). Idealnie nadaje się do projektów z dotacją unijną.

 

Położenie

Walatków 3
34-322 Rychwałd
Polska