PPOŻ PV - cennik i instrukcje

Aktualny cennik ppoż:

- dom jednorodzinny, wiata, grunt (typ obiektu ZL IV, PM): 450 zł netto
- małe i średnie obiekty komercyjne typu sklep, warsztat, chlewnia, kurnik, hotel (typ ZL III, IN, ZL V) : 650 zł netto
- inne obiekty o kubaturze pow. 1000 m3: 650 zł netto
- szkoła, żłobek, przedszkole, szpital (obiekty typu ZL I, ZL II): 1200 zł netto
- obiekty z zagrożeniem wybuchem (stacja paliw): 1500 zł netto
- pełny cennik usług ppoż i outsorcingu projektowego (kliknij link)

W cenie jest:

- opracowanie projektu technicznego ppoż
- uzgodnienie - forma elektroniczna z podpisem elektronicznym przez autenti.com
- wydruk tabliczek PCV A4 z planem instalacji oraz instrukcją bezpieczeństwa - wysyłane z drukarni bezpośrednio do klienta
- przygotowanie wstępnie wypełnionego zgłoszenia do PSP i przesłanie do Państwa wraz z instrukcją zgłoszenia elektronicznego
- wkład do aktualizacji istniejącej instrukcji bezpieczeństwa ppoż (dotyczy tylko obiektów, które taką posiadają - zazwyczaj typu ZL I, ZL II, z zagrożeniem wybuchem)

Przekazywanie projektów:

każde zamówienie powinno być przesłane w odrębnej wiadomości email - w tytule wpisujemy adres montażu

1) uzgodnienia ppoż instalacji fotowoltaicznych:  ppoz@solwis.pl

do wiadomości email załączamy 4 pliki:

a) arkusz danych ppoż (kliknij link aby pobrać na dysk komputera, uzupełnij i odeślij)

b1) dla obiektów o kubaturze poniżej 1000 m3 / bez PWP: plan instalacji (kliknij link aby pobrać na dysk komputera, uzupełnij i odeślij)

lub

b2) dla obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3 / z PWP: plan instalacji (kliknij link aby pobrać na dysk komputera, uzupełnij i odeślij)

c) karta katalogowa modułów

d) karta katalogowa falownika

2) zamówienie tylko na wizualizację / PVSOL / dokumenty ZE:   projekty@solwis.pl

w treści wiadomości załączamy:

- adres nieruchomości lub nr działki i/lub wskazanie budynku(ów) na google maps (link - opcjonalnie aby nie było nieporozumień lub opis który budynek)
- karta katalogowa modułów PV (przy pierwszym zleceniu, w kolejnych wystarczy model)
- karta katalogowa falownika (przy pierwszym zleceniu, w kolejnych wystarczy model)
- zaproponowana instalacja w kWp
- NIP zlecającego i adres email do faktury

Opcjonalnie:
- kąt nachylenia dachu (na tyle na ile to jest możliwe najlepiej +/- 5 stopni)
- zdjęcia dachu (opcjonalnie)
- wymiar wzorcowy (opcjonalnie, jeśli tego nie ma wymiarowanie jest brane z map i jest obarczone błędem)
 

Wytyczne montażowe i pełny opis usługi ppoż

Projoye lub inne dodatkowe zabezpieczenia będą u nas potrzebne tylko wtedy gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1) miejsce montażu falownika jest:

- w środku obiektu, który nie jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz
- ma kubaturę całkowitą przekraczającą 1000 m3

 

2) obiekt jest wyposażony w wyłącznik PWP i nie da się poprowadzić, krótkiej trasy kablowej do falownika (to są zawsze obiekty komercyjne i powinny być indywidualnie przeanalizowane)

Tym samym w poniższych przypadkach obejdzie się bez dodatkowych rozłączników:

- falownik w środku budynku mieszkalnego jednorodzinnego (bez względu na kubaturę)
- falownik pod modułami przy instalacji na gruncie
- falownik na zewnętrznej ścianie obiektu o kub. powyżej 1000 m3

Pozostałe sprawy:

- jest duży nacisk na kompatybilność złączek DC tzn. wykonywanie połączeń męskie - żeńskie na złączkach tego samego producenta

- ogólnie nacisk na stosowanie komponentów markowych z określonym modelem itp. (również kable DC)

- brak lokalizowania modułów w strefach granic ppoż (0,5m na dachach i 1 m na elewacji od granicy z sąsiadem) => to dotyczy np. szeregówek i bliźniaków ale nie dotyczy domków jednorodzinnych

- zakaz montowania falownika w strefach z zagrożeniem wybuchem.
Np. kotłownia – dozwolone wyłącznie w przypadku kotła na paliwo stałe lub gazowe z zamkniętą komorą spalania.

stodoła z sianem / ziarnem – dozwolone wyłącznie w wydzielonym pomieszczeniu.

- zakaz montowania falownika oraz trasy kablowej (AC/DC) w drogach ewakuacyjnych (zwolnienie z zakazu tylko w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych)

- montaż gaśnicy ABC 4kg ("legalizacje wstecz" można warunkowo zrobić również bez gaśnicy), gaśnica to koszt 60 zł netto przy zamówieniu 50 sztuk np. stąd (powołać się na Jakuba Wiśniewskiego):

E-mail agnieszka.kiraga@pol-poz.pl  | www.sklep-ppoz.pl |T: 536 250 880

- gaśnicy nie montujemy obok falownika / rozdzielnicy AC/DC (zazwyczaj to one są źródłem pożaru i uniemożliwiony by został dostęp do gaśnicy)
 Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone:
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
a) przy wejściach do budynków,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; => jest to domyślne miejsce montażu gaśnicy w pomieszczeniu z falownikiem
 

- oznakowanie, komplet naklejek można kupić w drukarniach, (wersja tania na folii - krótsza trwałość na zewnątrz), wersja profesjonalna na  podkładzie winylowym

- wytyczne w skrócie i poradnik ppoż do pobrania (kliknij link)

- NIE UZGADNIAMY samych schematów elektrycznych !
Niektórym rzeczoznawcom (którzy operują głównie lokalnie) wystarcza sam schemat - jest to niezgodne z rozporządzeniem i regularnie kwestionowane przez organy PSP.

- My przygotowujemy projekt techniczny instalacji, ale podpisać go musi instalator (zazwyczaj osoba podbijająca zgłoszenie do ZE bo i tak to ona finalnie poświadcza wykonanie instalacji zgodnie ze sztuką). Jest to związane z tym, że projekt jest przygotowywany na podstawie danych przesłanych w pliku excel i nie mamy nad tym kontroli. Stąd w arkuszu danych pytania o

  • adres email projektanta (osoby podpisującej zgłoszenie do ZE) - na ten adres wysyłana jest wiadomość email inaugurująca procedurę podpisu elektronicznego
  • numer telefonu projektanta  (osoby podpisującej zgłoszenie do ZE) - na ten numer wysyłany jest kod SMS do podpisu elektronicznego