Nie ma kompatybilnych złączek solarnych

Brak kompatybilności złączek solarnych jest w naszej ocenie największym (bo ukrytym) problemem w branży PV.

Zwyczajowa nazwa MC4 to nazwa handlowa konkretnego produktu, konkretnej firmy (Stäubli, która kupiła firmę Multi Contact).

MC4 na rynku PV ma takie samo znaczenie jak "adidasy" w Polsce czyli szeroko rozpowszechniony w swoim czasie produkt, kopiowany przez innych producentów.

Na tej samej zasadzie, na której włożymy lewą nogę w "adidasy" firmy Adidas a prawą w "adidasy" firmy "Nike", "Puma" czy "Addidass" itp. będzie funkcjonowało połączenie złączki solarnej "MC4" firmy X oraz firmy Y.

To znaczy "wejdzie, ale trochę dziwnie się czuję".

Standard "MC4" (a wcześniej MC3 / MC2 itd.) nigdy nie został opublikowany. Nie ma specyfikacji materiałów, z których wykonane są poszczególne elementy.

Każdy producent złączek solarnych wykonuje je we własnym standardzie materiałowym. Właśnie z tego powodu w skrajnych temperaturach (mrozy i upały) pojawiają się mikronieszczelności związane z rozszerzalnością cieplną mieszanki materiałowej X producenta złączek "MC4" X oraz Y producenta złączek "MC4" Y. W długiej perspektywie te nieszczelności są źródłem penetracji wilgoci i prowadzić będą do zagrożeń pożarowych.

Stan złączek solarnych powinien być elementem sprawdzenia kamerą termowizyjną (w trakcie pracy z wysokim prądem) przy każdej inspekcji instalacji fotowoltaicznej, w szczególności jako element przeglądu instalacji elektrycznej, który to obowiązek dla obiektów typu budynki mieszkalne jednorodzinne wynosi minimum raz na 5 lat.

Powyższe jest szczególnie ważne w przypadku wykorzystania w instalacji fotowoltaicznej złączek różnych producentów.

Po stronie DC należy wykonać połączenia za pomocą szybkozłączy jednego typu i jednego producenta - oznacza to ucinanie oryginalnej złączki / złączek na module, którego jeden z przewodów nie łączy się bezpośrednio z innym modułem tylko wykonywana jest przedłużka w oparciu o złączkę DC innego producenta.

Często określa się, że wyjątek stanowią rozwiązania z deklaracją i badaniami producenta dot. kompatybilności konkretnych złączy innych producentów.

Szczególnie wiele połączeń występować będzie na systemach opartych o :

- optymalizatory SolarEdge i inne
- mikrofalowniki

Optymalizatory SolarEdge i niektóre mikrofalowniki posiadają złączkę Staubli MC4 (aktualnie w roku 2021: MC4 Evo2, którą można łączyć ze starą złączką MC4). Na modułach PV mamy najróżniejsze złączki solarne.

Przykłady zestawów :

- SolarEdge + moduły ze złączką Staubli MC4 = OK
- SolarEdge + moduły ze złączką innej firmy = obcinanie złączek na modułach i ręczne zarabianie złączek MC4  lub jako drugie wyjście które dopuszcza SolarEdge to certyfikat na łączenie tej pary wg. IEC62852 (tego wariantu nie dopuszcza jednak Staubli).

Mikrofalowniki :

- jeśli dany mikrofalownik posiada złączkę MC4 to sytuacja jest taka sama jak z SolarEdge
- jeśli dany mikrofalownik posiada złączkę innego, nieznanego producenta to zachodzi konieczność ucięcia złączki również na mikrofalowniku

Co istotne, w przypadku mikrofalowników nie ma żadnego znaczenia niski poziom napięcia pracy, ponieważ łuk po stronie DC ma zdolność wytworzenia się już przy jednym module PV.

SolarEdge wyklucza połączenia "MC4 <=> inny producent" jeśli nie ma na to papierów o kompatybilności elektrycznej (nie tylko mechanicznej).
 
Szersza dyskusja w tym temacie na branżowej Grupie Fotowoltaika na platformie Facebook: