Program Prosument NFOŚ i GW 2014 - dotacja 40%

Programu Prosument z punktu widzenia systemów fotowoltaicznych.

Spis treści:

1. Opis programu

2. Konkluzje (WAŻNE)

3. Projekty grupowe - formularz zgłoszeniowy (WAŻNE)

4. Szczegółowy kalkulator opłacalności inwestycji w system fotowoltaiczny (WAŻNE)

Wywiad z Katarzyną Skuchą, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Źródło: newseria.pl

 

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła warunki programu PROSUMENT, który będzie wspierał w latach 2014-2020 budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł.

1. Typy instalacji

Dotacja obejmie zakup i montaż nowych instalacji do produkcji:

 • energii elektrycznej (np. klasyczny system fotowoltaiczny, sytem PV z akumulatorami)
 • ciepła i energii elektrycznej (fotowoltaika ze źródłem ciepła np. kolektorami lub pompą ciepła)
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji.
 
 • dotacja w wysokości 40% (30% po 2015 r.) 

 • maksymalny poziom kosztów kwalifikowalnych:

  • dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp

  • dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp

  • dla instalacji z akumulatorami – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kW

3. Beneficjenci

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018r.
 

4. Zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych

 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia

 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji

 • oprocentowanie pożyczki/kredytu (dla jednostki pośredniczącej): 1%

 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat

5. Kanały dystrybucji środków:

a) Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
 • najszybsza, najbardziej korzystna dla beneficjenta końcowego, najwęższy zasięg (wyślij zgłoszenie)

 • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych ( dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE)  należy do jst,

 • nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW

 • kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1 mln zł

b) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
 • nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW

 • kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1 mln zł

 • etap pośredni

 • możliwość "instalacji dla siebie samego" (omawiane na szkoleniu)

c) konsorcjum banków
 • możliwość "instalacji dla siebie samego" (omawiane na szkoleniu), uruchamiany jako ostatni

 • środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje i udzielania kredytów bankowych

 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez bank

6. Harmonogram realizacji programu

W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu na 200 mln zł, w tym:
 • 100 mln zł przez jednostki samorządu terytorialnego,

 • 100 mln zł przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska,

 • 100 mln zł przez konsorcjum banku

Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest:
 • nabór wniosków dla (rozpoczęty - zgłoś swój chęć udziału)

 • nabór wniosków dla WFOŚiGW - nabór od 16.07.2014

 • rozpoczęcie naboru wniosków przez wybrane konsorcjum banków - IV kwartał 2014 r

7. Konkluzje

Dotacyjna forma programu oraz zasady w oparciu, o które funkcjonują obecnie mikroinstalacje PV (Prawo Energetyczne) i funkcjonować będą w najbliższej przyszłości (ustawa o OZE) oznaczają zupełną zmianę definicji opłacalnej instalacji fotowoltaicznej.

Po raz pierwszy w Polsce pojawia się ogólnokrajowy rynek opłacalnych (sprawdź realne zyski) instalacji fotowoltaicznych. Rynek, w końcu niezależny od procedowania ustawy o OZE. Oprócz programu Prosument, jeszcze większe środki zostały zaalokowane w Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw. Całość tworzy spójną linię stabilnego rozwoju rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Konstrukcja Programu sprawia, że najtańszym kanałem dystrybucji środków będą Jednostki Samorządu Terytorialnego. Jest to również najszybsza ścieżka (nabór rozpoczęty - zgłoś swój dom). Udostępniamy Państwu formularz zgłoszeniowy (u dołu strony) do zgłoszenia zainteresowania instalacją na własnym budynku. Listy zgłoszonych osób (po uzbieraniu się minimalnej liczby 30 zgłoszeń) będą w następstwie wstępnie weryfikowane pod względem technicznych możliwości oraz ekonomiki instalacji w danym miejscu oraz po uzgodnieniach będą przedstawiane poszczególnym JST. Listy będą analizowane wg. kolejności zgłoszeń.

Kanałem o szerszym zasięgu od JST będą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.

Kanałem uruchamianym na samym końcu (realnie w okolicach początku 2015 r), będzie konsorcjum banków wybrane w postępowaniu przetargowym. W ten sposób NFOŚiGW wymusi niższą stopę oprocentowania niż ta, która była w poprzednim programie dopłat do kolektorów. Cechy szczególne:

 • dostępność prawdziwie ogólnopolska

 • wybór własny instalatora oraz zestawu

 • możliwość realizacji "dla siebie samego" (warunki omawiane na szkoleniu)

 • konieczność odprowadzenia podatku dochodowego

 

W przeciwieństwie do dotychczasowego modelu "ile się zmieści na dachu", który był pochodną projektu systemu Feed-in-Tariff, wracamy do modelu "ile jest potrzebne".

W powyższych realiach najważniejszymi apektami technicznymi, warunkującymi instalację wysokiej klasy, będą:

 • każdorazowa analiza zużycia energii, a nie tylko obecnej mocy przyłączeniowej budynku

 • zwrócenie się w kierunku kilkukilowatowych instalacji (statystycznie)

 • precyzyjne dobieranie banku akumulatorów oraz mocy systemu

 • w pewnych przypadkach łączenie kilku źródeł

 • wykorzystanie samochodów elektrycznych

 

Pytania: 22 111 83 33, 721 685 133 - (11:00 - 20:00)