PVCalc

Przerwa Techniczna

Obecnie prowadzone są prace modernizacyjne Kalkulatora PV

Prosimy spróbować później

Kalkulator - faza developerska

1. Wersja: Beta

Uwaga, kalkulator jest w fazie deweloperskiej. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem algorytmu do założeń wynikających z ustawy o OZE wchodzących w życie od 01.07.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ze względu na fakt, że stosowne zapisy dotyczące taryfy gwarantowanej wchodzą w życie z dniem 01.07.2016, należy mieć na uwadze, że w samym algorytmie mogą zostać jeszcze wprowadzone zmiany. Aby zostać o nich poinformowanym, proponujemy zapisać się na listę powiadomień.

Dodatkowe objaśnienia:

2. Model

Model dachu - zmiany kąta oraz azymutu bazują na algorytmach programów do projektowania systemów fotowoltaicznych. Ze zmian kąta oraz azymutu obliczany jest współczynnik nakładany na uzysk systemu.

W prezentowanej wersji użyta jest uśredniona wartość nasłonecznienia w Polsce w wartości 1000 kWh/m2/rok.

Technologia - model liczy uzyski dla reprezentacyjnej technologii krzemu multi-krystalicznego.

Zacienienie - w modelu nie uwzględnia się zacienienia.

3. Wykorzystanie kalkulatora

Kalkulator, można umieścić na swojej stronie internetowej. W tym celu prosimy o kontakt.