Zalety fotowoltaiki

Wykorzystywanie fotowoltaiki jako źródła energii ma wiele zalet, po za tym, że energia jest darmowa i prawie nieograniczoną energią odnosimy również korzyści takie jak:

Finansowe - jeden z najważniejszych aspektów całej inwestycji. Dzięki nowelizacji prawa energetycznego wytwórca energii nie musi prowadzić działalności gospodarczej.

Redukcja emisji CO2 – systemy fotowoltaiczne w trakcie produkcji energii nie emitują szkodliwych związków i dwutlenku węgla, ani żadnych innych gazów cieplarnianych. Dodatkowo zwrot energetyczny instalacji następuje po 2-3 latach działania instalacji.

Niskie koszty eksploatacji – dzięki prostocie i braku elementów ruchomych, system jest praktycznie bezobsługowy. Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancyjne – na moduły do 20 lat.

Redukcja strat przesyłowych – w przypadku mikroinstalacji energia elektryczna nie jest przysyłana na duże odległości, dzięki czemu straty związane z przesyłem energii są znikome.

Korelacja energetyczna – produkcja energii elektrycznej zachodzi w porze dnia, na którą przypada największe zapotrzebowanie na energię w kraju. Dzięki temu z fotowoltaiki może zostać pokryte szczytowe zapotrzebowanie na energię. Ułatwia to integrację fotowoltaiki z krajowym systemem energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne.

Pełne wykorzystanie dostępnej energii – moduły fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone.