Instalacje dla firm

Nasza oferta w zakresie procesu inwestycyjnego w elektrownię słoneczną obejmuje:

 • audyt elektroenergetyczny

 • projekty technologiczne - dopasowanie systemu PV do rzeczywistego zużycia energi w budynku, projekty wariantowe pod dotację / inwestycję ze środków własnych

 • dokumentacja do uzyskania / wydania:

  • decyzji środowiskowej (obszerna karta informacyjna przedsięwzięcia,  wzorowana na raporcie oddziaływania na środowisko)

  • decyzji o warunkach zabudowy

  • decyzji o warunkach przyłączeniowych do sieci SN

 • projekty budowlane - dokumentacja do uzyskania pozwolenia na budowę

 • dokumentacja przetargowa dla jednostek samorządu terytorialnego (SIWZ, program funcjonalno - użytkowy)

 • ekspertyzy i opracowania na potrzeby postępowań odwoławczych

 • modele finansowe dla różnych wariantów przedsięwzięcia

Procedura:

Typowa procedura postępowania składa się z następujących etapów:

 • etap rozpoznawczy:

  • weryfikacja inwestora

  • weryfikacja lokalizacji

 • audyt elektro-energetyczny

  • Dokumentacja konieczna dla audytu dokumentacyjnego obiektu:

  • aktualne umowy z lokalnym zakładem energetycznym,

  • faktury rozliczeniowe z okresu kolejnych 12 miesięcy z lokalnego zakładu energetycznego za energię elektryczna i jej przesył,

  • uzgodniony z audytorem wykaz urządzeń.

 • prezentacja wstępnego kształtu systemu:

  • na podstawie danych z audytu zaprojektowanie systemu w różnych wariantach korelacji produkcji energii ze zużyciem własnym

  • analiza opłacalności i możliwości finansowania w zależności od wariantu projektowego

 • Przygotowanie pełnej dokumentacji w tym wniosków o dotację lub dokumentacji przetargowej (jeśli konieczne)

 • Realizacja