Instrukcja przekazywania projektów - outsourcing projektowy

Przekazywanie projektów (indywidualne zlecenia):

każde zamówienie powinno być przesłane w odrębnej wiadomości email - w tytule wpisujemy adres montażu

 

1) zamówienie tylko na wizualizację / PVSOL / dokumenty ZE:   projekty@solwis.pl

w treści wiadomości załączamy:

- adres nieruchomości lub nr działki i/lub wskazanie budynku(ów) na google maps (link - opcjonalnie aby nie było nieporozumień lub opis który budynek)
- karta katalogowa modułów PV (przy pierwszym zleceniu, w kolejnych wystarczy model)
- karta katalogowa falownika (przy pierwszym zleceniu, w kolejnych wystarczy model)
- zaproponowana instalacja w kWp
- NIP zlecającego i adres email do faktury

Opcjonalnie:
- kąt nachylenia dachu (na tyle na ile to jest możliwe najlepiej +/- 5 stopni)
- zdjęcia dachu (opcjonalnie)
- wymiar wzorcowy (opcjonalnie, jeśli tego nie ma wymiarowanie jest brane z map i jest obarczone błędem)